BORANG CADANGAN INOVASI
Kategori Sasaran: Warga PDTS
Pelanggan PDTS
Orang Awam
Cadangan Inovasi:
Tujuan Inovasi:
Kategori Perkhidmatan:

Pejabat Daerah
Pengurusan Pentadbiran & Kewangan
Pengurusan Majlis Keraian & Keselamatan
Pembangunan Fizikal
Pembangunan Masyarakat

Pejabat Tanah
Pentadbiran & Kewangan
Pembangunan Tanah
Pelupusan Tanah
Pendaftaran Hakmilik Tanah
Cukai Tanah
Penguatkuasaan & Teknikal
Perundangan
Teknologi Maklumat

Impak Inovasi terhadap kumpulan sasar/ perkhidmatan/ jabatan/ agensi/ negera: Penjimatan Kewangan
Masa
Tenaga Kerja
Proses Kerja
Birokrasi
Lain-lain
Proses Sebelum:
Proses Selepas:
Dicadangkan Oleh

Nama:
Jawatan:
Jabatan:
Email:
Captcha Text:


Can't read the image? click here to refresh.
 
SILA PASTIKAN CADABGAN ANDA BERJAYA DIHANTAR
(Jika berjaya dihantar, akan keluar alert mesej - Terima Kasih Diatas Cadangan Inovasi Anda.)